Pomoc prawna

W ramach usługi Concierge proponujemy naszym klientom również doradztwo prawne dla biznesu.  Posiadamy fachowców w kluczowych dla biznesu dziedzinach prawa  jak: 
•    Doradztwo podatkowe
•    Prawo korporacyjne i gospodarcze
•    Prawo pracy
•    Farmacja i biotechnologia
•    Arbitraż i postępowanie sądowe
•    Dochodzenie należności
•    Zamówienia publiczne
•    Własność przemysłowa i konkurencja
•    Zamówienia publiczne
•    Własność intelektualna i dobra niematerialne
•    Partnerstwo publiczno-prywatne
•    Bankowość i finanse
•    Obrót i gospodarka nieruchomościami
•    Prawo ochrony środowiska
•    Prawo budowlane

Wizy

Pośredniczymy w zorganizowaniu wiz na całym świecie, w organizacji poparcia wizowego do krajów WNP (wizy do Rosji, wizy na Białoruś, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu) Czytaj więcej

Szybka kolej

Idealny sposób na przemieszczenie się podczas podróży służbowych! Podróże pociągiem są szybkie, wygodne, bezstresowe i pozwalają spokojnie cieszyć się pięknymi widokami w trakcie jazdy. Czytaj więcej