Ochrona środowiska

W dniu 28 października 2013 roku Biuro Podróży Magellan dołączyło do prestiżowego grona sygnatariuszy programu Caring for Climate prowadzonego pod przewodnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych, poświęconemu zmianom klimatycznym na świecie. Dzięki uczestnictwu w programie, Biuro Podróży Magellan propaguje i zachęca swoich partnerów i kooperantów do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz stosowania ekologicznych rozwiązań i oferowania produktów sprzyjających wymienionemu celowi działania. Program Caring for Climate zrzesza 350 przedsiębiorstw z 60 krajów świata.

Referencje Caring for Climate

Poprzez model działania biznesowego firmy mamy na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska naturalnego, na które wpływamy. Czujemy się odpowiedzialni za wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Oto niektóre z celów i działań realizowanych na rzecz dbania o środowisko:

mbt24 business travel concierge dba o środowisko naturalne poprzez stosowanie papieru ekologicznego, segregację odpadów, użytkowanie urządzeń przyjaznych dla środowiska oraz systematyczne wprowadzanie ekologicznych produktów codziennego użytku.

  • Prowadzimy recykling oraz segregujemy odpady
  • Oszczędzamy energię
  • Prowadzimy politykę eco-friendly.
  • Materiały biurowe pochodzą głównie z recyclingu
  • Nasze zobowiązania obowiązują wszystkich pracowników firmy
  • Nasi pracownicy wiedzą, na czym opiera się nasza misja.
  • Nasi przedstawiciele handlowi używają paliwa biodiesel

Nasza firma, w związku z prowadzoną działalnością, nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne, jednak niektóre obszary działania firmy mogą przyczyniać się do jego degradacji. Główne czynniki, które na to wpływają, to: zużycie energii (przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu), zużycie papieru i wody (przyczynia się do zużycia bogactw naturalnych) oraz korzystanie z samochodów służbowych i innych środków transportu (przyczynia się do zanieczyszczania powietrza).

Celem niniejszej polityki jest zapewnienie, aby wszelkie sfery działalności Spółki i związane z nią czynności administracyjne były prowadzone w sposób pozwalający jak najbardziej ograniczyć działania i procesy wywierające negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Wizy

Pośredniczymy w zorganizowaniu wiz na całym świecie, w organizacji poparcia wizowego do krajów WNP (wizy do Rosji, wizy na Białoruś, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu) Czytaj więcej

Szybka kolej

Idealny sposób na przemieszczenie się podczas podróży służbowych! Podróże pociągiem są szybkie, wygodne, bezstresowe i pozwalają spokojnie cieszyć się pięknymi widokami w trakcie jazdy. Czytaj więcej