Ochrona środowiska

W dniu 28 października 2013 roku Biuro Podróży Magellan dołączyło do prestiżowego grona sygnatariuszy programu Caring for Climate prowadzonego pod przewodnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych, poświęconemu zmianom klimatycznym na świecie. Dzięki uczestnictwu w programie, Biuro Podróży Magellan propaguje i zachęca swoich partnerów i kooperantów do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz stosowania ekologicznych rozwiązań i oferowania produktów sprzyjających wymienionemu celowi działania. Program Caring for Climate zrzesza 350 przedsiębiorstw z 60 krajów świata.

Referencje Caring for Climate

Poprzez model działania biznesowego firmy mamy na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska naturalnego, na które wpływamy. Czujemy się odpowiedzialni za wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Oto niektóre z celów i działań realizowanych na rzecz dbania o środowisko:

mbt24 business travel concierge dba o środowisko naturalne poprzez stosowanie papieru ekologicznego, segregację odpadów, użytkowanie urządzeń przyjaznych dla środowiska oraz systematyczne wprowadzanie ekologicznych produktów codziennego użytku.

  • Prowadzimy recykling oraz segregujemy odpady
  • Oszczędzamy energię
  • Prowadzimy politykę eco-friendly.
  • Materiały biurowe pochodzą głównie z recyclingu
  • Nasze zobowiązania obowiązują wszystkich pracowników firmy
  • Nasi pracownicy wiedzą, na czym opiera się nasza misja.
  • Nasi przedstawiciele handlowi używają paliwa biodiesel

Nasza firma, w związku z prowadzoną działalnością, nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne, jednak niektóre obszary działania firmy mogą przyczyniać się do jego degradacji. Główne czynniki, które na to wpływają, to: zużycie energii (przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu), zużycie papieru i wody (przyczynia się do zużycia bogactw naturalnych) oraz korzystanie z samochodów służbowych i innych środków transportu (przyczynia się do zanieczyszczania powietrza).

Celem niniejszej polityki jest zapewnienie, aby wszelkie sfery działalności Spółki i związane z nią czynności administracyjne były prowadzone w sposób pozwalający jak najbardziej ograniczyć działania i procesy wywierające negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Wizy

Pośredniczymy w zorganizowaniu wiz na całym świecie, w organizacji poparcia wizowego do krajów WNP (wizy do Rosji, wizy na Białoruś, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu) Czytaj więcej

Ubezpieczenia

Prezentujemy Państwu szereg ubezpieczeń, niezbędnych nie tylko w podróży służbowej. Zapraszamy do skorzystania m.in. z ubezpieczeń: dla małych i średnich przedsiębiorstw... Czytaj więcej