Ubezpieczenia

Prezentujemy Państwu szereg ubezpieczeń, niezbędnych nie tylko w podróży służbowej. Zapraszamy do skorzystania m.in. z ubezpieczeń: dla małych i średnich przedsiębiorstw, do rachunków bieżących firm, do leasingu. Prosto i szybko wyszukają Państwo również ubezpieczenie dla siebie i swojej rodziny na wyjazd wypoczynkowy.

1. Dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenie życia przedsiębiorcy i osób go reprezentujących: Zapewni ochronę dla Państwa bliskich.
 • Ubezpieczenie niezdolności do pracy przedsiębiorcy i osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa i  bliskich na wypadek, gdy staną się Państwo  całkowicie niezdolny do pracy i nie będzie możliwości regulowania swoich zobowiązań finansowych.
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i współpracowników: Zabezpieczy Państwa na wypadek, gdy ucierpicie wskutek nieszczęśliwego wypadku i nie będziecie mogli regulować swoich zobowiązań finansowych.
 • Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników: Zapewni ochronę dla bliskich Państwa pracowników.
 • Ubezpieczenie spłaty kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pomostowym: Zabezpieczy kredyt, gdy ustanowiona zostanie hipoteka na rzecz banku.
 • Ubezpieczenie spłaty brakującego wkładu własnego: Zabezpieczy kredyt, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego przez bank wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania kredytu zabezpieczonego hipoteką.
 • Ubezpieczenie wkładu własnego w kredytach inwestycyjnych: Zabezpieczy kredyt, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego przez bank wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania kredytu inwestycyjnego.
 • Gwarancja wartości nieruchomości: Zabezpieczenie w sytuacji, gdy spadnie wartość Państwa inwestycji, w wyniku zmian w gospodarce lub załamania cen na rynku nieruchomości.
 • Ubezpieczenie upadłości kredytobiorców: Zabezpieczenie, które może zostać przedstawione kredytobiorcy na wypadek sytuacji, gdy w trakcie działalności Państwa przedsiębiorstwo stanie się nie wypłacalne zostanie postawione w stan upadłości, a Sąd ogłosi upadłość.
 • Pakietowe ubezpieczenie przedsiębiorstwa (odpowiedzialność cywilna, ryzyka majątkowe i transportowe): Zabezpieczy na wypadek, gdy Państwa firma będzie miała problemy spowodowane przez nieoczekiwane zdarzenia losowe.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej dla przedsiębiorcy: Zabezpieczy  na wypadek, gdy będziecie Państwo potrzebowali pomocy lub porady prawnej.
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne: Zapewni  pomoc w sytuacji nagłej choroby lub pobytu w szpitalu.
 • Ubezpieczenie od utraty zysku: Zabezpieczy  na wypadek, gdy w następstwie szkody w mieniu Państwa firmy, po otrzymaniu odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia Państwa firma będzie potrzebowała czas na przywrócenie mocy produkcyjnej lub usługowej (odtworzenie mienia).
2. Do rachunków bieżących firm
 • Ubezpieczenie życia posiadacza rachunku: Zapewni ochronę dla Państwa bliskich.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: Zabezpieczy na wypadek, gdy ucierpicie Państwo wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie hospitalizacji: Zabezpieczy na wypadek, gdy trafią Państwo do szpitala i zajdzie potrzeba zwrotu kosztów leczenia/hospitalizacji.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania: Zabezpieczy na wypadek, gdy Państwo poważnie zachorujecie i zajdzie potrzeba utrzymania płynności finansowej.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej: Zabezpieczy  na wypadek, gdy będziecie  potrzebowali Państwo porady lub pomocy prawnej.
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne: Zapewni  pomoc w sytuacji nagłej choroby lub pobytu w szpitalu.
3. Do leasingu
 • Ubezpieczenie życia leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zapewni ochronę w Państwa firmie.
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy: Zabezpieczy Państwa i firmę na wypadek niezdolności do pracy, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie mienia będącego przedmiotem leasingu: Zabezpieczy Państwa firmę w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia będącego przedmiotem umowy leasingu.
 • Ubezpieczenie hospitalizacji leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa firmę w przypadku Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa firmę na wypadek poważnego zachorowania, wskazanego w umowie.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa firmę w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba porady lub pomocy prawnej.
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zapewni  pomoc w sytuacji nagłej choroby lub pobytu w szpitalu.
4. Turystyczne
 • Ubezpieczenie Business Travel World: Ochroni Państwa w sytuacji, gdy ucierpicie wskutek nieszczęśliwego wypadku, podczas zagranicznej podróży służbowej.
 • Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego: Zapewni Państwu pomoc organizacyjną i finansową w sytuacji, gdy nie jesteście w stanie zapewnić swoim klientom bezpiecznego powrotu z wakacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 

Zadzwoń: +48 52 323 80 40 lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres mbt@mbt24.pl

Wizy

Pośredniczymy w zorganizowaniu wiz na całym świecie, w organizacji poparcia wizowego do krajów WNP (wizy do Rosji, wizy na Białoruś, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu) Czytaj więcej

Szybka kolej

Idealny sposób na przemieszczenie się podczas podróży służbowych! Podróże pociągiem są szybkie, wygodne, bezstresowe i pozwalają spokojnie cieszyć się pięknymi widokami w trakcie jazdy. Czytaj więcej