Ubezpieczenia

Prezentujemy Państwu szereg ubezpieczeń, niezbędnych nie tylko w podróży służbowej. Zapraszamy do skorzystania m.in. z ubezpieczeń: dla małych i średnich przedsiębiorstw, do rachunków bieżących firm, do leasingu. Prosto i szybko wyszukają Państwo również ubezpieczenie dla siebie i swojej rodziny na wyjazd wypoczynkowy.

1. Dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenie życia przedsiębiorcy i osób go reprezentujących: Zapewni ochronę dla Państwa bliskich.
 • Ubezpieczenie niezdolności do pracy przedsiębiorcy i osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa i  bliskich na wypadek, gdy staną się Państwo  całkowicie niezdolny do pracy i nie będzie możliwości regulowania swoich zobowiązań finansowych.
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i współpracowników: Zabezpieczy Państwa na wypadek, gdy ucierpicie wskutek nieszczęśliwego wypadku i nie będziecie mogli regulować swoich zobowiązań finansowych.
 • Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników: Zapewni ochronę dla bliskich Państwa pracowników.
 • Ubezpieczenie spłaty kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pomostowym: Zabezpieczy kredyt, gdy ustanowiona zostanie hipoteka na rzecz banku.
 • Ubezpieczenie spłaty brakującego wkładu własnego: Zabezpieczy kredyt, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego przez bank wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania kredytu zabezpieczonego hipoteką.
 • Ubezpieczenie wkładu własnego w kredytach inwestycyjnych: Zabezpieczy kredyt, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego przez bank wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania kredytu inwestycyjnego.
 • Gwarancja wartości nieruchomości: Zabezpieczenie w sytuacji, gdy spadnie wartość Państwa inwestycji, w wyniku zmian w gospodarce lub załamania cen na rynku nieruchomości.
 • Ubezpieczenie upadłości kredytobiorców: Zabezpieczenie, które może zostać przedstawione kredytobiorcy na wypadek sytuacji, gdy w trakcie działalności Państwa przedsiębiorstwo stanie się nie wypłacalne zostanie postawione w stan upadłości, a Sąd ogłosi upadłość.
 • Pakietowe ubezpieczenie przedsiębiorstwa (odpowiedzialność cywilna, ryzyka majątkowe i transportowe): Zabezpieczy na wypadek, gdy Państwa firma będzie miała problemy spowodowane przez nieoczekiwane zdarzenia losowe.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej dla przedsiębiorcy: Zabezpieczy  na wypadek, gdy będziecie Państwo potrzebowali pomocy lub porady prawnej.
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne: Zapewni  pomoc w sytuacji nagłej choroby lub pobytu w szpitalu.
 • Ubezpieczenie od utraty zysku: Zabezpieczy  na wypadek, gdy w następstwie szkody w mieniu Państwa firmy, po otrzymaniu odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia Państwa firma będzie potrzebowała czas na przywrócenie mocy produkcyjnej lub usługowej (odtworzenie mienia).
2. Do rachunków bieżących firm
 • Ubezpieczenie życia posiadacza rachunku: Zapewni ochronę dla Państwa bliskich.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: Zabezpieczy na wypadek, gdy ucierpicie Państwo wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie hospitalizacji: Zabezpieczy na wypadek, gdy trafią Państwo do szpitala i zajdzie potrzeba zwrotu kosztów leczenia/hospitalizacji.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania: Zabezpieczy na wypadek, gdy Państwo poważnie zachorujecie i zajdzie potrzeba utrzymania płynności finansowej.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej: Zabezpieczy  na wypadek, gdy będziecie  potrzebowali Państwo porady lub pomocy prawnej.
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne: Zapewni  pomoc w sytuacji nagłej choroby lub pobytu w szpitalu.
3. Do leasingu
 • Ubezpieczenie życia leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zapewni ochronę w Państwa firmie.
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy: Zabezpieczy Państwa i firmę na wypadek niezdolności do pracy, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie mienia będącego przedmiotem leasingu: Zabezpieczy Państwa firmę w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia będącego przedmiotem umowy leasingu.
 • Ubezpieczenie hospitalizacji leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa firmę w przypadku Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa firmę na wypadek poważnego zachorowania, wskazanego w umowie.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zabezpieczy Państwa firmę w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba porady lub pomocy prawnej.
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne leasingobiorcy lub osób go reprezentujących: Zapewni  pomoc w sytuacji nagłej choroby lub pobytu w szpitalu.
4. Turystyczne
 • Ubezpieczenie Business Travel World: Ochroni Państwa w sytuacji, gdy ucierpicie wskutek nieszczęśliwego wypadku, podczas zagranicznej podróży służbowej.
 • Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego: Zapewni Państwu pomoc organizacyjną i finansową w sytuacji, gdy nie jesteście w stanie zapewnić swoim klientom bezpiecznego powrotu z wakacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 

Zadzwoń: +48 52 323 80 40 lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres mbt@mbt24.pl

Ubezpieczenia

Prezentujemy Państwu szereg ubezpieczeń, niezbędnych nie tylko w podróży służbowej. Zapraszamy do skorzystania m.in. z ubezpieczeń: dla małych i średnich przedsiębiorstw... Czytaj więcej

Wizy

Pośredniczymy w zorganizowaniu wiz na całym świecie, w organizacji poparcia wizowego do krajów WNP (wizy do Rosji, wizy na Białoruś, wizy do Kazachstanu, wizy do Uzbekistanu) Czytaj więcej