Incentive Travel

Wyjątkowa podróż w celu zmotywowania lub nagrodzenia pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki? To nasz ulubiony kawałek tortu. Pełne atrakcji wyjazdy integracyjne są wykorzystywane także przez pracodawców do celów budowania zespołu, wzmacniania więzi między pracownikami, wyszukiwania wśród nich nieformalnych liderów, ale także tzw. słabych punktów. W takich wyjazdach coraz częściej biorą udział anonimowo specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi oraz psycholodzy.

Z turystyki motywacyjnej osiągają korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Z punktu widzenia pracodawcy podróże motywacyjne:
 • ułatwiają komunikację i integrację z kierownictwem przedsiębiorstwa oraz z całą firmą,
 • kształtują kulturę firmy i zachodzące w niej stosunki międzyludzkie,
 • zwiększają entuzjazm pracowników przed kolejną podróżą motywacyjną,
 • kształtują lojalność pracowników wobec firmy, przywiązanie do niej, sprzyjają budowaniu i umacnianiu zespołów pracowniczych,
 • motywują do wyjazdu turystycznego innych pracowników, którzy w wyjeździe nie brali udziału;
 • wzmacniają pozytywny wizerunek pracodawcy w oczach pracownika.

 • Z kolei korzyści dla pracownika osiągane z turystyki motywacyjnej to zaspokojenie potrzeb:
 • wypoczynku, sportowo-rekreacyjnych i zdrowotnych,
 • kulturowych i możliwości poznania obcych kultur,
 • społecznych, w tym poznawania innych ludzi oraz ich problemów życiowych,
 • osobistych związanych z kształtowaniem własnego statusu i prestiżu społeczno-zawodowego, uznania i akceptacji osobistej;


 • Wyjazdy grupowe
  Golf
  Kursy kulinarne